Mạo hiểm rừng tiền sử | Casino trực Tuyến

Mạo hiểm rừng tiền sử

Giải thích game

  1. Chơi ăn tiền 25 dây là một trò chơi giành xác suất thắng với chuyển động 5 trục kết hợp với đường nối 25 dây mà bạn đã chọn. Căn cứ trên mức tiền đặt cược để tạo ra những đường nối.
  2. Game tiền thưởng: Trò chơi miễn phí (Free Game), Tựa game giải thưởng gấp bội (Double Bonus Game), Tựa game giải thưởng mạo hiểm rừng rậm (Jungle Bonus Game).

25 dây nối

  • Mức cược tối đa mỗi dây là bạn được điểm.
  • Bạn được điểm số tính từ bên trái của mỗi dây đặt cược.
  • Tổng số điểm mỗi ván là cược mỗi dây nhân với mức đặt cược mỗi dây.
25 dây nối
25 dây nối

Lý giải mức cá cược

Lý giải mức cá cược
Lý giải mức cá cược
Lý giải mức cá cược
Lý giải mức cá cược

Hình ảnh game

Hình ảnh game chính

Hình ảnh game chính
Hình ảnh game chính

Hình ảnh trò chơi miễn phí (Free Game)

Hình ảnh trò chơi miễn phí
Hình ảnh trò chơi miễn phí

Hình ảnh game giải thưởng gấp đôi (Double Bonus Game)

Hình ảnh game giải thưởng gấp đôi
Hình ảnh game giải thưởng gấp đôi

Hình ảnh game giải thưởng mạo hiểm rừng rậm (Jungle Bonus Game)

Hình ảnh game giải thưởng mạo hiểm rừng rậm
Hình ảnh game giải thưởng mạo hiểm rừng rậm

Chức năng trò chơi

Chức năng trò chơi
Chức năng trò chơi

Chức năng cơ bản

Chức năng cơ bản
Chức năng cơ bản

Nguồn: nhà cái uy tín nhất