Chiến Binh Diệt Rồng | Casino Tốt Nhất 2019

Chiến Binh Diệt Rồng

Hướng dẫn chơi Chiến Binh Diệt Rồng

 1. Dragon Must Die là sự kết hợp các vai diễn khác nhau vào vòng quay 8 tuyến. Mỗi lần cược tất cả 8 tuyến được xem là 1 cược. Giới hạn cược tại trò chơi dựa theo mỗi cấp khác nhau hoàn toàn, đặt cược tối đa là 50 cược.
 2. Mức đặt cược nhiều nhất trong trò chơi sẽ được thay đổi theo từng cấp bậc khác nhau. Khi chơi lần đầu tiên, cấp bậc sẽ là cấp 1, khi tiền cược tích lũy đến một mức nhất định thì sẽ tăng cấp. Cấp bậc cao nhất sẽ là cấp 3.

Cược sẽ thay đổi như sau:

 • Cấp 1:Cược tối đa là 10 cược.
 • Cấp 2:Cược tối đa là 25 cược.
 • Cấp 3:Đặt cược tối đa là 50 cược.

Giải thích tỷ lệ cược

Giải thích tỷ lệ cược
Giải thích tỷ lệ cược
Giải thích tỷ lệ cược
Giải thích tỷ lệ cược
Giải thích tỷ lệ cược
Giải thích tỷ lệ cược

Tiền thưởng

Tiền thưởng
Tiền thưởng
 • Ps. Sau khi cược đủ hạn mức tối đa của cấp hiện tại mới có thể tích lũy số lần.

Màn hình trò chơi

Màn hình game

Màn hình game
Màn hình game
 • 【A Màn hình game】:màn hình chính với vòng quay 8 tuyến.
 • 【B Thông tin trò chơi】:Hình ảnh WANTED  và  : Khi đạt được tuyến nối như yêu cầu, chữ số sẽ giảm đi 1. Khi chữ số giảm tới 0 sẽ nhận được tiền thưởng (PS: Mỗi trận giảm nhiều nhất là 1)
 • 【C Thông tin trò chơi】:Khung tiến độ tích lũy cược: Nếu tích lũy đặt cược đạt mức như quy định thì sẽ thăng cấp.
 • 【D Chức năng bảng tỷ lệ cược】:【Mở (open)/Tắt (close)】: Chức năng này chỉ có thể mở hoặc tắt hiển thị bảng tỷ lệ đặt cược.
 • 【E Chức năng bảng tỷ lệ đặt cược】:【Trang trước (prev)/Trang sau (next)】: Chức năng này chỉ có thể thay đổi hiển thị bảng tỷ lệ cược tại những trang khác nhau.

Chức năng trò chơi

Chức năng trò chơi
Chức năng trò chơi

Chức năng cơ bản

Chức năng cơ bản
Chức năng cơ bản

Nguồn: top nhà cái uy tín