Liên Hoan Xiếc | Casino tốt nhất châu á

Lý giải trò chơi

  • Đoàn kịch biểu diễn tổng hợp ba thằng hề và bốn loại hình roulette động vật, rất hứng thú,vừa nhẹ nhàng vừa có lực, hơn nữa mức thưởng cao, là một trò chơi phù hợp dành cho người già và trẻ nhỏ.

Quy trình game

  • Mỗi lần cá cược , theo trình tự tác động tới 8 dây nối, khởi đầu cược 40 điểm, cược toàn bộ 80 điểm. Sau khi ấn khởi động, các đĩa tự chuyển động, sau khi toàn bộ đĩa dừng, nếu phù hợp với bảng mức đặt cược thì trúng thưởng.

Giải thích đặt cược

Giải thích đặt cược
Giải thích đặt cược
Giải thích đặt cược
Giải thích đặt cược
Giải thích đặt cược
Giải thích đặt cược

Hình ảnh so to bé

Hình ảnh so to bé
Hình ảnh so to bé

Hình ảnh trò chơi

Hình ảnh trò chơi
Hình ảnh trò chơi

Chức năng trò chơi

Chức năng trò chơi
Chức năng trò chơi

Chức năng cơ bản

Chức năng cơ bản
Chức năng cơ bản

Nguồn: nhà cái uy tín