Minh tinh 97 | Casino tốt nhất Châu Á

“Star 97” mỗi lần đặt cược lần lượt có tác động tới đường nối A- H, cá cược không quá 8 lần, tức là đặt cược hết tất cả số đường nối. Sau khi ấn bắt đầu sẽ cá biệt quay, sau khi dừng lại hoàn toàn, nếu phù hợp với bảng mức bồi thường thì sẽ coi như trúng thưởng.

Bảng mức cược

Bảng mức cược
Bảng mức cược
Bảng mức cược
Bảng mức cược

Tiền thưởng

Muốn nhận được tiền thưởng cần cược đủ 80 điểm, tiền thưởng tối đa là 5000 điểm NDT, những loại tiền còn lại tính theo tỷ giá hối đoái.

Tiền thưởng
Tiền thưởng

Trò chơi tặng

[Ghi chú] mỗi lần tặng, trò chơi không tích lũy số lần trúng thưởng, bao gồm lúc tặng, game cũng không kéo tiền thưởng.

Trò chơi tặng
Trò chơi tặng

Trò chơi so số lần

Trò chơi so số lần
Trò chơi so số lần
Trò chơi so số lần
Trò chơi so số lần

Hình ảnh tựa game

Hình ảnh tựa game
Hình ảnh tựa game
Hình ảnh tựa game
Hình ảnh tựa game

Chức năng trò chơi

Chức năng trò chơi
Chức năng trò chơi

Chức năng cơ bản

Chức năng cơ bản
Chức năng cơ bản

Nguồn: nhà cái uy tín K13