Hướng dẫn cơ bản chơi game Đoạt Ngọc Liên Hoàn 2

Đoạt Ngọc Liên Hoàn 2

Nội dung trò chơi

 1. Điểm sử dụng trong game tối thiểu là 10 điểm, cao nhất là 200 điểm.
 2. Quá trình game là 3 chướng ngại vật lần lượt tung kim cương trong khu hình vuông 4 x4, 5 x5, 6×6. Trong đó gồm một loại hình kim cương rất đặc biệt.
 3. Ở mỗi chướng ngại vật, hệ thống sẽ tung ra số lượng đá quý tương ứng. Nếu có tổ hợp đá quý thích hợp với nội dung điểm số thì có thể đạt được điểm tựa game tương ứng. Bên cạnh đó, hệ thống chủ động tạo ra tổ hợp đá quý mới, cho đến lúc không hình thành được tổ hợp đá quý thích hợp với quy tắc game.
 4. Lúc loại sẽ loại những mũi khoan trước. Chờ hệ thống tự động hình thành thêm tổ hợp kho báu mới, rồi sau đó mới loại kim cương.
 5. Tiền thưởng= số điểm mỗi tuyến/10 X tỉ lệ kho báu X số cược.
 6. Phương thức để xuất hiện những thông tin trúng thưởng: Hiển thị lượng kim cương bị loại. Điểm thắng cược của mỗi đặt cược sẽ được xuất hiện lặp lại theo số lượng cá cược.
 7. Nếu mỗi chướng ngại vật tích lũy tiêu hao 15 viên kim cương, thì tựa game sẽ bước vào chướng ngại vật kế tiếp. Khi vượt qua chướng ngại vật thứ 3, thì game chấm dứt. Mỗi mũi khoan còn lại trong ván chơi có thể được tích lũy đến vòng chơi kế tiếp. Nhưng sau khi chấm dứt 3 vòng thì tất cả mũi khoan sẽ không bảo lưu.
 8. Sau khi vòng chơi 1 ~ 3 của game kết thúc. Thì trò chơi sẽ tự động đi qua vòng trúng thưởng “tìm viên ngọc rồng”
 9. Nếu bạn rời bỏ game giữa chừng, thì nên chọn “bảo lưu trạng thái thoát ra” hay “từ bỏ trạng thái thoát ra”. Nếu chọn “bảo lưu trạng thái thoát ra” nó sẽ bảo lưu được kết quả hiện tại bao gồm vòng chơi và số mũi khoan. Nếu chọn “từ bỏ trạng thái thoát ra” được coi là đồng ý bỏ kết quả hiện tại của tựa game.

Lý giải số điểm

Lý giải số điểm
Lý giải số điểm

Giải thích tỷ lệ cược

Giải thích tỷ lệ cược
Giải thích tỷ lệ cược
Giải thích tỷ lệ cược
Giải thích tỷ lệ cược
Giải thích tỷ lệ cược
Giải thích tỷ lệ cược

 

Hình ảnh trò chơi

Hình ảnh game chính

Hình ảnh game chính
Hình ảnh game chính

Khâu trúng thưởng”Ngọc rồng tìm báu”

Chức năng trò chơi
Chức năng trò chơi

Chức năng trò chơi

Chức năng trò chơi
Chức năng trò chơi

Thoát khỏi game

 • Đối với「bảo lưu trạng thái thoát ra」có thể bảo lưu tình trạng hiện tại, gồm vòng chơi và số mũi khoan.
  Nếu chọn「từ bỏ trạng thái thoát ra」, được coi là đồng ý bỏ tình trạng hiện tại của trò chơi.
  Thoát ra không theo đúng thứ tự thông thường, sẽ được coi như「từ bỏ trạng thái thoát ra」.
Thoát khỏi game
Thoát khỏi game

Chức năng cơ bản

Chức năng cơ bản
Chức năng cơ bản

Nguồn: nhà cái tốt nhất