Hướng dẫn cơ bản chơi game Năm Sửu may mắn

Năm Sửu may mắn

Hướng dẫn chơi game

  1. Nối dây Happy Golden Ox Of Happiness là tựa game nối dây gồm 5 trục quay nối với 50 dây kéo. Gồm cả tựa game nối dây free, trò chơi tích lũy thưởng (Jackpot), ký hiệu phân tán, ký hiệu khả biến.
  2. Phương thức tính nối dây tiền thưởng từ trái qua phải. Tiền thưởng tương ứng với mức cá cược và ký hiệu trúng thưởng.

50 dây nối

  • Bốn thể loại tiền thưởng tích lũy Jackpot:Mini/Minor/Major/Grand.
  • Tỷ lệ tiền thưởng tối đa lên tới 8888 lần.
  • Ký hiệu tiền thưởng, trò chơi nối tuyến miễn phí, ký hiệu phân tán, ký hiệu khả biến, ký hiệu siêu tiền thưởng.
  • Từng ván tuyến nối tối đa sẽ là 50 tuyến.
  • Tỷ lệ đặt cược nhiều nhất mỗi dây làm căn cứ được điểm số.
  • Điểm sẽ tính từ bên trái của mỗi dây đặt cược.
  • Tổng điểm số mỗi ván là cược mỗi dây nhân với tỷ lệ đặt cược.

Lý giải tỷ lệ cá cược

Lý giải tỷ lệ cá cược
Lý giải tỷ lệ cá cược
Lý giải tỷ lệ cá cược
Lý giải tỷ lệ cá cược

Màn hình trò chơi

Màn hình trò chơi chính (Main Game Screen)

Màn hình trò chơi chính
Màn hình trò chơi chính
Màn hình trò chơi chính
Màn hình trò chơi chính

Trò chơi miễn phí (Free Game)

Trò chơi miễn phí
Trò chơi miễn phí

Chức năng trò chơi

Chức năng trò chơi
Chức năng trò chơi

Chức năng cơ bản

Chức năng cơ bản
Chức năng cơ bản

Nguồn: nhà cái tốt 2019