Luật cá cược thể thao và một số điều lệ trong bóng đá

Luật cá cược thể thao và một số điều lệ trong bóng đá

Luật cá cược thể thao và một số điều lệ trong bóng đá

Một số những trận Đấu và sự Kiện, luật cá cược thể thao đã có những quy định khác nhau và để chúng được áp dụng trong nhiều sự kiện cụ thể/ quy tắc ở trận đấu đặt cược cho mỗi sự kiện hoặc là trận đấu cụ thể/loại cá cược ở trong trang web này.

Sau đây là một số quy tắc cá cược chung đối với toàn bộ sự kiện và trận đấu/loại cá cược, việc tuân thủ đầy đủ tất cả những quy tắc là điều bắt buộc.

Trường hợp áp dụng các quy tắc và được lý giải được nêu trong Điều khoản và điều kiện để công bố trên website của Công ty đã áp dụng đối với các quy tắc và những quy định cá cược này.

Luật cá cược thể thao và một số điều lệ trong bóng đá

Xem Thêm: Nhận biết đối thủ của bạn trong cá độ bóng đá ?

Quy tắc và điều lệ cá cược chung

Toàn bộ những thông tin đã được cung cấp bởi những nhà cái đã được thiết lập dựa trên sự thiện chí và hỗ trợ cho người chơi. Ngoài ra chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi lỗi hoặc là những thiếu sót liên quan nào đến ngày, tháng, thời gian, tỷ lệ cá cược, kết quả, hay địa điểm, đối thủ cạnh tranh và số liệu thống kê, áo cầu thủ được hiển thị tại Live Streaming hoặc là những thông tin cá cược khác.

Công Ty họ có quyền sửa bất cứ những lỗi nghiễm nhiên và áp dụng tất cả những biện pháp phù hợp để bảo đảm cho các trận đấu ấy, được định nghĩa bởi những loại hình cá cược khác nhau đã được cung cấp bởi một sự kiện thể thao nhất định, đã được quản lý một cách toàn vẹn và rõ ràng nhất.

Chúng tôi có quyền đưa ra quyết định cuối cùng

Tại mỗi thời điểm, một người chơi cần phải có trách nhiệm ý thức được về tỷ số giữa các trận đấu và toàn bộ những thông tin liên quan và có một lời khuyên nên nắm rõ tình hình của trận đấu trước khi bắt đầu đặt cược.

Nhà cái cá cược có quyền sửa đổi những quy luật cá cược thể thao này bất kỳ lúc nào bởi vì một lý do nào đó. Bất kỳ sửa đổi này sẽ được chỉ định và có hiệu lực ngay khi được đăng tải lên trang website cá cược .

Khách hàng nhìn nhận tỷ số hiện tại, thời gian sẽ trôi qua và toàn bộ dữ liệu khác sẽ được đăng tải trên trang web, trong khi nếu mà đã lấy từ [live feed] thì thông tin ấy đã được cung cấp bởi bên thứ ba và có thể dẫn đến thời gian bị chậm trễ hoặc có thể là không chính xác.

Luật cá cược thể thao, trong tất cả cá cược được đặc căn cứ vào dữ liệu này sẽ có rất nhiều nguy cơ dẫn đến bất lợi cho nhiều khách hàng.

Công ty đã cung cấp đến dữ liệu này nhưng không đảm bảo về sự chính xác 100%, và đầy đủ kịp thời của dữ liệu đó và không chịu trách nhiệm cho bất cứ những tổn thất về vấn đề trực tiếp hay là gián tiếp gây ra cho những khách hàng và nếu như khách hàng đã phụ thuộc vào những thông tin như thế này.

Trận đấu có thể bị hủy hoặc trì hoãn

Nếu như một Sự Kiện không bắt đầu đúng lịch trình hoặc ngày bắt đầu và không hoàn thành những ngày dự kiến ban đầu theo những quy định trong các quy tắc, luật cá cược thể thao riêng biệt, thì toàn bộ đặt cược – cá cược sẽ bị bãi bỏ, ngoại trừ những trường hợp cá cược được đặt trên các loại cá cược đã được xác định là hoàn toàn vô điều kiện.

Nếu như một sự kiện đã bắt đầu nhưng sau đó lại bị hủy bỏ, và không hoàn tất trong những ngày đã được dự kiến ban đầu để hoàn thành theo các quy định trong thể thao riêng biệt, thì tất cả cá cược sẽ phải vô hiệu, ngoại trừ những cá cược tại các trận đấu đã được xác định vô điều kiện.

Thay đổi địa điểm trong trận đấu

Trừ khi có những quy định khác, nhưng nếu như trận đấu được dự kiến chơi trên sân trung lập nhưng lại chơi trên sân không trung lập hoặc là ngược lại, thì tất cả những cá cược sẽ được xem như là được hợp lệ.

Trong trường hợp có sự thay đổi địa điểm nơi mà đội chủ nhà được chỉ định, thì tất cả các cá cược vào trận đấu này sẽ đều bị hủy. Cược cũng sẽ bị hủy nếu như tên đội nhà và đội khách sai quy định.

Đối với những sự kiện không mang tính đồng đội, nếu như các địa điểm đã dự kiến thay đổi sau khi các Kèo đã mở ra, thì tất cả các cá cược vẫn được coi là hợp lệ.

Thời gian tiến hành

Luật cá cược thể thao – Nếu như thời gian của một sự kiện có thay đổi thì tất cả cá cược sẽ bị vô hiệu. Bất kể là khi diễn biến xảy ra ở trong thời gian bù giờ hoặc thời gian tạm ngưng, đã được xem là đã xảy ra vào cuối thời gian chính thức.

Luật cá cược thể thao và một số điều lệ trong bóng đá

Kết quả

Khi kết thúc, đội đã được trao giải sẽ được tính kết quả chính thức, với bất kể kết quả xét loại nào khác hoặc là thay đổi khác về kết quả. Nếu như không có lễ đăng quang hoặc lễ trao giải, kết quả sẽ được xác định theo kết quả chính thức từ nhà tổ chức tại thời điểm xác định trận đấu, bất kể những kết quả xét loại nào khác hoặc là sửa đổi khác đối với kết quả.

Nếu như không có kết quả chính thức thì những kết quả sẽ được xác định dựa theo bằng chứng xác thực ở tại thời điểm xác định của trận đấu.

Các trận đấu thông thường đã được xác định ngay sau khi sự kiện kết thúc. Một số đơn cá cược có thể được thanh toán trước khi những kết quả chính thức đã được tuyên bố. Công Ty có quyền thay đổi để quyết toán trong những trận đấu của một khoản cá cược thanh toán sai/nhầm.

Kết luận

Qua bài viết đó các bạn đã biêt về luật cá cược thể thao những trận đấu bị hủy hoặc là bị hoãn trì, hoặc thay đổi địa điểm, nếu như không chắc chắn về kết quả ở trong trận đấu thì Công Ty có quyền sẽ tạm ngưng để giải quyết bất kỳ khoản cá cược thể thao nào trong một thời gian vô thời hạn nhé! Hãy theo dõi chuyên mục kinh nghiệm cá cược thường xuyên để biết thêm thông tin về cá độ thể thao – bóng đá.